WEDSTRIJDREGLEMENT EN PRIVACYVOORWAARDEN
ZORGBOETIEK NAÏF SUMMER GIVEAWAY 2023

Algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd door Zorgboetiek. Maatschappelijk zetel van Zorgboetiek: Vrije Sociale Werken 3 v.z.w., Kalkoven 22, 1730 Asse, BTW: BE050577704. De wedstrijd is in samenwerking met LM Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse met ondernemingsnummer 0411817755.

De actie loopt van 21/06/2023 tot en met 5/07/2023. Over de totale duur van de wedstrijdperiode kan maximaal 1 deelnemer een Naïf sun pakket winnen met daarin een Naïf zonnecrème en zonnespray SPF 50 voor baby en kids, Naïf cooling aftersun, 2 Naïf doe-boeken en een Naïf strandtas. Daarnaast winnen 20 deelnemers elk een Naïf strandtas.

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van Zorgboetiek. De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door Zorgboetiek voor promotionele doeleinden. We gebruiken de gegevens om de winnaar van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten, diensten, acties en activiteiten. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat online of schriftelijk melden (Kalkoven 18, 1730 Asse of communicatie@zorgboetiek.be).

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige vraag te laten schrappen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen. Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kun je nalezen op de website van Zorgboetiek (zie privacy statement).

Deelnemen aan deze wedstrijd

Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen, ongeacht men al dan niet klant is bij Zorgboetiek. Ook de personeelsleden van Zorgboetiek kunnen deelnemen. Alleen meerderjarige deelnemers (+18-jarigen) die in België verblijven komen in aanmerking voor de prijs.

De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt door het formulier in te vullen en te verzenden via de landingspagina van deze winactie. De inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dient Zorgboetiek zich niet te verantwoorden.

Zorgboetiek reikt maximaal 1 winnaar uit voor het Naïf sun pakket en 20 winnaars voor een Naïf strandtas. De winnaars worden willekeurig geselecteerd en persoonlijk gecontacteerd in de maand juli van 2023. Het contact gebeurt telefonisch of via e-mail.

De winnaars worden bekendgemaakt in juli van 2023. Maximaal 1 deelnemer wint een Naïf sun pakket met daarin een Naïf zonnecrème en zonnespray SPF 50 voor baby en kids, Naïf cooling aftersun, 2 Naïf doe-boeken en een Naïf strandtas. Daarnaast winnen 20 deelnemers elk een Naïf strandtas.

Na ontvangst van bericht dat men heeft gewonnen, krijgt de winnaar een week de tijd om de prijs op te halen op de locatie die op dat moment wordt gecommuniceerd aan de winnaars. Na deze termijn komt het recht op de prijs te vervallen.

De prijs zal in geen geval kunnen worden geruild tegen de waarde in cash geld of een ander voordeel in natura.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar toestemming tot publicatie van hun naam en hun identificatie als winnaar. De winnaar gaat er zodoende mee akkoord dat er een foto van hem/haar wordt genomen voor publicatie in onze communicatiekanalen zoals Facebook, Instagram, LM Plus ledenblad, website van LM Plus en Zorgboetiek, digitale nieuwsbrieven … Met de deelname aan de wedstrijd is er geen enkele verplichting verbonden om zich voor, tijdens of na de wedstrijd bij LM Plus aan te sluiten of klant te worden bij Zorgboetiek.

Facebook en Instagram (Meta) kunnen niet geassocieerd worden met of verantwoordelijk gesteld worden voor deze winactie.

Zorgboetiek behouden zich het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Zorgboetiek om ligt. Zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden met een defect van het gebruikte informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of vertraging van het telecommunicatienetwerk, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem,… Zorgboetiek behoudt zich ook het recht om de actie te annuleren als er, per prijs, geen minimum aantal van 200 deelnemers bereikt is.

Als in geval van overmacht de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, dan kunnen LM Plus en Zorgboetiek hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing van LM Plus en Zorgboetiek geen beroep worden aangetekend.

Druk-, spel-,  zet-, of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege LM Plus en Zorgboetiek.

LM Plus en Zorgboetiek kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

De deelnemer aanvaardt door zijn of haar deelname aan de wedstrijd dit reglement als volledig en onvoorwaardelijk.

Buiten dit reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld.

Contact LM Plus

  • E-mail: communicatie@LMPlus.be
  • Telefoon: 050 89 16 53
  • Website: www.LMPlus.be
  • Openingsuren van LM Plus-kantoren kan je hier raadplegen (houd rekening met eventuele aangepaste sluitingsuren wegens vakantieperiode)

Contact Zorgboetiek

  • E-mail: communicatie@zorgboetiek.be
  • Telefoon: 02 452 78 74
  • Website: www.zorgboetiek.be
  • Openingsuren van Zorgboetiekwinkels kan je hier raadplegen (houd rekening met eventuele aangepaste sluitingsuren wegens vakantieperiode)