LM Plus Banner Robot Kuchenny

Wypełnij swoje dane, wybierz swój ulubiony deser i wygraj robot kuchenny o wartości 500 euro! Nazwisko zwycięzcy, wylosowanego z grupy osób, które wybrały najbardziej popularny deser, zostanie ogłoszone 15/01/2019.

Regulamin konkursu z nagrodą: robot kuchenny

Konkurs organizowany jest przez LM West-Vlaanderen i trwa od 01/12/2018 do 10/01/2019. Ogółem 1 uczestnik może wygrać robot kuchenny o wartości 500 euro.

Dane uczestników, którzy się rejestrują, zostaną zapisane w bazie danych LM West-Vlaanderen. Uczestnicy konkursu akceptują, że ich dane mogą następnie zostać wykorzystane w celach promocyjnych LM West-Vlaanderen. Wykorzystamy dane, aby wyłonić i ogłosić zwycięzcę konkursu jak również poinformować uczestników o naszych produktach i działalności jak też o nowych korzyściach i usługach kasy chorych. Dane mogą zostać przekazane innym działom w obrębie LM West-Vlaanderen w celach komercyjnych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zgłosić to online lub w formie pisemnej w niniejszej kasie chorych.  

Uczestnicy mają prawo do sprawdzenia danych, które przesyłają w ramach tego konkursu, do ich poprawienia lub usunięcia za pomocą prostej prośby zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych z 8 grudnia 1992. W każdej wiadomości elektronicznej, którą otrzymasz z LM West-Vlaanderen, będziesz mieć możliwość wypisania się. Niniejszym ściśle przestrzegana jest ustawa dotycząca ochrony prywatności z dnia 8.12.1992 i 11.12.1998  oraz ustawa e-handlu z dnia 11.03.2003.

Wyłącznie pełnoletni uczestnicy (+18) przebywający w Belgii spełniają wymagania związane z otrzymaniem nagrody.

Udział w konkursie jest zupełnie bezpłatny i polega na wypełnieniu formularza online i wysłania go do nas. Uczestnik wypełnia w związku z tym  wymagane dane i przekazuje je LM West-Vlaanderen.  Przesłanie danych dotyczących konkursu brane jest pod uwagę jeżeli wszystkie pola formularza online zostały poprawnie wypełnione.   

Błędnie podany numer telefonu lub adres mailowy nie upoważnia do udziału w konkursie i zostaje usunięty. Każda próba dokonania oszustwa jest karalna natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie. LM West-Vlaanderen nie ma obowiązku usprawiedliwiania się za to.

Zwycięzca zostanie wylosowany przez LM West-Vlaanderen i zostanie osobiście poinformowany.  Kontakt z osobą ma miejsce na podstawie właściwego numeru telefonu oraz poprawnego adresu mailowego wypełnionego w formularzu online.   

Obowiązuje maksymalnie jedno uczestnictwo na osobę po wysłaniu niepowtarzalnego numeru telefonu i adresu mailowego (nie ma zatem sensu, aby wielokrotnie wysyłać swoje dane).

Zwycięzca zostanie ogłoszony 15/01/2019. Zwycięzca otrzyma robot kuchenny o wartości 500 euro.

Robot kuchenny nie będzie mógł być w żadnym wypadku zamieniony na kwotę w formie gotówki lub inną korzyść w naturze.

Przez udział w konkursie zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i adresu oraz ogłoszenie jej/jego jako zwycięzcę. Zwycięzca wyraża w ten sposób zgodę na umieszczenie swojego zdjęcia w celu publikacji w naszych kanałach komunikacyjnych takich jak Facebook, magazyn członkowski, strona internetowa…

LM West-Vlaanderen zastrzega sobie prawo do przesunięcia konkursu w czasie, jego zmiany lub anulowania na skutek siły wyższej lub każdego innego powodu niezależnego od woli LM West-Vlaanderen. Mowa o (ale nie tylko) problemie technicznym związanym z błędem używanego systemu informatycznego, dysfunkcji, przerwaniu lub opóźnieniu sieci telekomunikacyjnej, fałszywym dostępie do systemu informatycznego.  

Jeżeli w przypadku siły wyższej konkurs będzie musiał zostać anulowany, wtedy LM West-Vlaanderen nie może w żadnym przypadku zostać uznana za odpowiedzialną. W  następstwie tego przeciw decyzji LM West-Vlaanderen nie można wnieść odwołania.  

Błędy w druku, literówki lub inne podobne błędy nie mogą być wzięte jako podstawa jakichkolwiek zobowiązań ze strony LM West-Vlaanderen.

LM West-Vlaanderen nie może zostać uznana za odpowiedzialną za jakikolwiek problem przekazu danych przez internet lub za problemy związane z elektronicznym przetwarzaniem danych przez co nie można wziąć udziału lub nie można wziąć udziału w sposób ważny.

Poprzez udział w konkursie uczestnik całkowicie i bezwarunkowo akceptuje niniejszy regulamin.

Poza tym regulaminem nie jest rozpowszechniana żadna inna informacja w odniesieniu do tego konkursu.

LM West- Vlaanderen
Revillpark 1
8000 Brugge
050 45 01 00
info@lmwvl.be
0851.350.192