LM Plus Wij gaan voor meer!
bollen-lm-plus

DEELNAMEREGLEMENT 
VRAAG EEN VERGELIJKING EN WIN EEN PRIJS NAAR KEUZE

Algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd door LM Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse met ondernemingsnummer 851350192. De actie ‘Kiezen voor LM Plus’ loopt van 01.10.2019 tot 15.12.2019. Over de totale duur van de wedstrijdperiode wint één deelnemer een prijs naar keuze: een babyuitzet t.w.v. 749 euro, een autostoel t.w.v. 399 euro of een online waardebon van 250 euro.

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van LM Plus. De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door LM Plus voor promotionele doeleinden. We gebruiken de gegevens om de winnaar van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten zoals nieuwe voordelen en diensten van het ziekenfonds. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen LM voor commerciële doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat online of schriftelijk melden (Dienst Communicatie, Revillpark 1, 8000 Brugge, communicatie@LMPlus.be).

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige vraag te laten schrappen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als de GDPR) die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Bij elke elektronische post die u van LM Plus ontvangt, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Ook hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt nageleefd.

Deelnemen wedstrijd ‘Kiezen voor LM Plus’

Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen, ongeacht men al dan niet lid is van LM. Ook de personeelsleden van LM kunnen deelnemen. Alleen meerderjarige deelnemers (+18-jarigen) die in België verblijven komen in aanmerking voor de prijs.

De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt door het onlineformulier in te vullen en ons door te sturen. De deelnemer vult de daartoe voorziene verplichte gegevens in en maakt deze over aan LM Plus. De inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle velden van het (online) formulier correct zijn ingevuld.

Een foutief ingevuld telefoonnummer of adres geeft geen recht op deelname en wordt zodoende geëlimineerd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dient LM Plus zich niet te verantwoorden.

LM Plus reikt 1 winnaar uit. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd en wordt persoonlijk gecontacteerd. Het contact gebeurt op basis van het juiste telefoonnummer en correct adres dat op het (online) formulier werd ingevuld.

De winnaar wordt bekendgemaakt eind december 2019. Eén deelnemer wint dus een babyuitzet t.w.v. 749 euro, een autostoel t.w.v. 399 euro of een online waardebon van 250 euro.

Na ontvangst van bericht dat men heeft gewonnen, krijgt de winnaar anderhalve maand de tijd om zich te melden. Na deze termijn komt het recht op de prijs te vervallen.

De babyuitzet, autostoel, of online waardebon zal in geen geval kunnen worden geruild tegen de waarde in cash geld of een ander voordeel in natura.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar toestemming tot publicatie van naam en adres en identificatie als winnaar. De winnaar gaat er zodoende mee akkoord dat er een foto van hem/haar wordt genomen voor publicatie in onze communicatiekanalen zoals Facebook, ledenblad, website…

Met de deelname aan de wedstrijd is er geen enkele verplichting verbonden om zich voor, tijdens of na de wedstrijd bij LM Plus aan te sluiten.

LM Plus behoudt zich het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van LM Plus om ligt. Zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden met een defect van het gebruikte informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of vertraging van het telecommunicatienetwerk, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem,…

Als in geval van overmacht de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, dan kan LM Plus hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing van LM Plus geen beroep worden aangetekend.

Druk-, spel-, zet-, of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege LM Plus.

LM Plus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement als volledig en onvoorwaardelijk.

Openingsuren kantoren zijn te vinden op www.lm.be (houd rekening met eventuele aangepaste sluitingsuren wegens vakantieperiode).

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van LM Plus. De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door LM Plus voor promotionele doeleinden (zie punt algemeen).

Buiten dit reglement wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.