bollen-lm-plus

LM Plus | Kalkoven 22, 1730 Asse | 0800 17 417 | info@LMPlus.be

Privacy policy

Algemene bepalingen

Geldigheid
De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht in het plaatselijke kantoor van de Liberale Mutualiteit.

Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en voordelen van de Liberale Mutualiteiten worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe diensten en voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.

Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.

Verjaringstermijn
Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.

Enkel voor leden van de Liberale Mutualiteiten
De diensten en voordelen richten zich tot de leden van de Lilberale Mutualiteiten, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij de Liberale Mutualiteiten zijn aangesloten. Een voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering.

Gezondheidsinformatie
Alle gezondheidsinformatie is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van je huisarts of specialist. Voor vragen over je gezondheid dien je je steeds te richten tot je huisarts.

Hyperlinks
Op de site staan hyperlinks naar andere websites. De Liberale Mutualiteiten zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

Cookies
Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Zo moet je deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. De cookies worden enkel op uw computer bewaard en niet op onze webserver.

Auteursrechten
Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits de bron wordt vermeld mag deze informatie ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Liberale Mutualiteiten.

Geschillen
De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Privacy

De Liberale Mutualiteiten respecteren je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonlijke gegevens die je via deze site meedeelt, worden verwerkt door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel, en/of door het ziekenfonds dat je hebt geselecteerd.

Bij een aanvraag tot aansluiting, worden je gegevens uitsluitend gebruikt om met je contact op te nemen voor het vervullen van de aansluitingsformaliteiten.

Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door de Liberale Mutualiteiten worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden.

De Liberale Mutualiteiten verbinden zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen.​ Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kan je hier nalezen​​​​​​.