WEDSTRIJDREGLEMENT EN PRIVACYVOORWAARDEN
WIN EEN VAN DE VIJF MENSTRUATIECUPS

Algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd door LM Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse met ondernemingsnummer 0411817755.

De actie loopt van 8/03/2023 tot en met 9/03/2023. Over de totale duur van de wedstrijdperiode kunnen 5 deelnemers een menstruatiecup winnen.

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van LM Plus. De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door LM Plus voor promotionele doeleinden. We gebruiken de gegevens om de winnaar van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten, diensten, acties en activiteiten. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen LM Plus voor commerciële doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat online of schriftelijk melden (Kalkoven 22, 1730 Asse of info@lmplus.be).

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige vraag te laten schrappen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen. Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kun je nalezen op de website van LM Plus (zie privacy policy).

Deelnemen aan deze wedstrijd

Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen, ongeacht men al dan niet lid is van LM Plus. Ook de personeelsleden van LM Plus kunnen deelnemen. Alleen meerderjarige deelnemers (+18-jarigen) die in België verblijven komen in aanmerking voor de prijs.

De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt door het wedstrijdformulier in te vullen. De inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer aan bovenstaande voorwaarde werd voldaan.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dienen LM Plus zich niet te verantwoorden.

LM Plus reikt 5 winnaars uit. De winnaars worden willekeurig geselecteerd en worden persoonlijk gecontacteerd vanaf 13/03/2023. Het contact gebeurt door de winnaars te contacteren via Messenger. De winnaars worden bekendgemaakt in maart 2023.

De prijs zal in geen geval kunnen worden geruild tegen de waarde in cash geld of een ander voordeel in natura.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar toestemming tot publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaar. De winnaar gaat er zodoende mee akkoord dat er een foto van hem/haar wordt genomen voor publicatie in onze communicatiekanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter, LM Plus ledenblad, website van LM Plus, … Met de deelname aan de wedstrijd is er geen enkele verplichting verbonden om zich voor, tijdens of na de wedstrijd bij LM Plus aan te sluiten.

Facebook en Instagram (Meta) kunnen niet geassocieerd worden met of verantwoordelijk gesteld worden voor deze wedstrijd.

LM Plus behoudt zich het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van LM Plus om ligt. Zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden met een defect van het gebruikte informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of vertraging van het telecommunicatienetwerk, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem,… LM Plus behoudt zich ook het recht om de actie te annuleren als er, per prijs, geen minimum aantal van twintig deelnemers bereikt is.

Als in geval van overmacht de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, dan kan LM Plus hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing van LM Plus geen beroep worden aangetekend.

Druk-, spel-,  zet-, of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege LM Plus.

LM Plus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

De deelnemer aanvaardt door zijn of haar deelname aan de wedstrijd dit reglement als volledig en onvoorwaardelijk.

Buiten dit reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld.

Contact LM Plus

  • E-mail: Communicatie@LMPlus.be
  • Telefoon: 0800 17 417
  • Website: www.LMPlus.be
  • Openingsuren van LM Plus-kantoren kan je hier raadplegen (houd rekening met eventuele aangepaste sluitingsuren wegens vakantieperiode)