bollen-lm-plus

LM Plus | Kalkoven 22, 1730 Asse | 0800 17 417 | info@LMPlus.be

Deelnamereglement

Algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd door ziekenfonds LM Plus. De actie Generation LM 2021 loopt van vrijdag 20 augustus 2021 tot en met donderdag 30 september 2021. Eén deelnemer wint een elektrische step t.w.v. 500 euro.

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van LM Plus. De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door LM Plus voor promotionele doeleinden.

We gebruiken de gegevens om de winnaars van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten zoals nieuwe voordelen en diensten van het ziekenfonds. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen LM voor commerciële doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat online of schriftelijk melden bij u desbetreffende ziekenfonds.

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige vraag te laten schrappen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als de GDPR) die van kracht is sinds 25 mei 2018. Bij elke elektronische post die u van LM Plus ontvangt, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Ook hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt nageleefd.

Deelnemen wedstrijd Generation LM 2021

Jongeren van 18 t.e.m. 25 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Alleen meerderjarige deelnemers van 18 t.e.m. 25 jaar die in België verblijven komen in aanmerking voor de prijs.

De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt door het online formulier in te vullen en ons door te sturen. De deelnemer vult de daartoe voorziene verplichte gegevens in en maakt deze digitaal over aan LM Plus. De inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle velden van het online formulier correct zijn ingevuld.

Een foutief ingevuld telefoonnummer of adres geeft geen recht op een waardebon en wordt zodoende geëlimineerd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dient LM zicht niet te verantwoorden.

LM Plus reikt in totaal 1 winnaar uit. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd en wordt persoonlijk gecontacteerd. Het contact gebeurt op basis van het juiste telefoonnummer en correct adres dat op het online formulier werd ingevuld.

Er geldt een maximum van 1 prijs per persoon per uniek ingezonden telefoonnummer en adres. In geval van identieke telefoonnummers of adres, wordt de prijs toegewezen aan de eerste inzending (het heeft dus geen zin om meermaals uw gegevens in te zenden).

De winnaar wordt bekendgemaakt na 1 oktober 2021. Eén deelnemer wint een elektrische step t.w.v. 500 euro.

De prijs zal in geen geval kunnen worden geruild tegen de waarde in cash geld of een ander voordeel in natura.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar toestemming tot publicatie van haar/zijn naam en adres en haar/zijn identificatie als winnaar. De winnaar gaat er zodoende mee akkoord dat er een foto van hem/haar wordt genomen voor publicatie in onze communicatiekanalen zoals Facebook, ledenblad, website…

LM Plus behoudt zich het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil om van LM ligt. Zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden met een defect van het gebruikte informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of vertraging van het telecommunicatienetwerk, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem.

Als in geval van overmacht de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, dan kan LM Plus hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing van LM Plus geen beroep worden aangetekend.

Druk-, spel-, zet-, of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege LM Plus.

LM Plus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement volledig en onvoorwaardelijk. Buiten dit reglement wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.

LM Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
0800 17 417
info@LMPlus.be
www.LMPlus.be
0411.817.755