DEELNAMEREGLEMENT EN PRIVACYVOORWAARDEN
BABYDAYS 2021 – MAAK KANS OP EEN BABYUITZET T.W.V. 1000 EURO AANGEBODEN DOOR ZORGBOETIEK

Algemeen

De actie wordt georganiseerd door LM Plus, Kalkoven 22, 1730 Asse met ondernemingsnummer 0411817755. De actie loopt van 25/09/2021 tot en met 03/10/2021. Over de totale duur van de actieperiode kan maximaal twee deelnemers een babyuitzet t.w.v. 1000 euro winnen, 1 deelnemer die onze LM Plus-stand bezocht tijdens de Babydays in Antwerpen (25/09/2021 of 26/09/2021) en 1 deelnemer die onze LM Plus-stand bezocht tijdens de Babydays in Kortrijk (2/10/2021 of 3/10/2021).

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van LM Plus. De deelnemers aan de actie aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door LM Plus voor promotionele doeleinden. We gebruiken de gegevens om de winnaar van de actie te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten zoals nieuwe voordelen en diensten van het ziekenfonds. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten binnen LM voor commerciële doeleinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat online of schriftelijk melden (Kalkoven 22, 1730 Asse of info@lmplus.be).

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze actie insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige vraag te laten schrappen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen. Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kun je nalezen op onze website (zie privacy policy).

Deelnemen actie

Iedereen kan aan de actie deelnemen, ongeacht men al dan niet lid is van LM Plus. Ook de personeelsleden van LM Plus kunnen deelnemen. Alleen meerderjarige deelnemers (+18-jarigen) die in België verblijven komen in aanmerking voor de prijs.

De deelname aan de actie is volledig gratis en gebeurt door het online formulier in te vullen en ons door te sturen. De deelnemer vult de daartoe voorziene verplichte gegevens in en maakt deze over aan LM Plus. De inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle velden van het online formulier correct zijn ingevuld. 

Een foutief ingevuld telefoonnummer of postcode geeft geen recht op de prijs en wordt zodoende geëlimineerd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dient LM Plus zicht niet te verantwoorden.

LM Plus reikt 2 winnaars uit. De winnaars wordt willekeurig geselecteerd en wordt persoonlijk gecontacteerd. Het contact gebeurt op basis van het juiste telefoonnummer en/of correct e-mailadres dat op het online formulier werd ingevuld. 

In geval van identieke telefoonnummers of adres, wordt de prijs toegewezen aan de eerste inzending (het heeft dus geen zin om meermaals uw gegevens in te zenden).

De winnaars worden bekendgemaakt in oktober 2021. Twee deelnemers winnen een babyuitzet t.w.v. 1000 euro winnen, 1 deelnemer die onze LM Plus-stand bezocht tijdens de Babydays in Antwerpen (25/09/2021 of 26/09/2021) en 1 deelnemer die onze LM Plus-stand bezocht tijdens de Babydays in Kortrijk (2/10/2021 of 3/10/2021). De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Na ontvangst van bericht dat men heeft gewonnen, krijgt de winnaar anderhalve maand de tijd om de prijs te claimen. Na deze termijn komt het recht op de prijs te vervallen.

De prijs zal in geen geval kunnen worden geruild tegen de waarde in cash geld of een ander voordeel in natura.

Door deelname aan de actie geeft de winnaar toestemming tot publicatie van naam en adres en identificatie als winnaar. De winnaar gaat er zodoende mee akkoord dat er een foto van hem/haar wordt genomen voor publicatie in onze communicatiekanalen zoals Facebook, ledenblad, website…
Met de deelname aan de actie is er geen enkele verplichting verbonden om zich voor, tijdens of na de actie bij LM Plus aan te sluiten.

LM Plus behoudt zich het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van LM Plus om ligt. Zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden met een defect van het gebruikte informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of vertraging van het telecommunicatienetwerk, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem,… LM Plus behoudt zich ook het recht om de actie te annuleren als er, per prijs, geen minimum aantal van 300 deelnemers bereikt is.

Als in geval van overmacht de actie zou moeten geannuleerd worden, dan kan LM Plus hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing van LM Plus geen beroep worden aangetekend.

Druk-, spel-,  zet-, of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege LM Plus.

LM Plus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de actie dit reglement als volledig en onvoorwaardelijk.

Buiten dit reglement wordt er geen informatie m.b.t. deze actie uitgewisseld.

Contact LM Plus